Закарпатський державний університет запрошує на навчання

14
0

Факультет економіки

Факультет  економіки здійснює підготовку фахівців високого професійного рівня за напрямами “Облік і аудит ” ,   “Фінанси та кредит”, за освітньо–кваліфікаційними  рівнями бакалавр, спеціаліст , магістр. На факультеті      функціонує відділення післядипломної  освіти по спеціальності “Облік і аудит” та аспірантура зі спеціальності «Економічна теорія».

 Виходячи, в першу чергу, з регіональних  потреб, факультет готує фахівців  за програмою, яка дає можливість працевлаштування в державних, податкових інспекціях, органах державної контрольно–ревізійної служби, в банківських установах, аудиторських фірмах, бізнесових структурах  тощо. При цьому випускники можуть займати наступні первинні посади: головний бухгалтер, аудитор, переважно більшість посад у банківській сфері, викладач економічних дисциплін.

 У   структурі факультету - 3 кафедри:       

 -       обліку і аудиту та фінансів;

 -       економічної теорії і менеджменту;

 -       психолого-педагогічних дисциплін та фізичного виховання.

 Навчальний процес на факультеті забезпечує  професорсько-викладацький колектив високого фахового рівня:   професори, доктори наук, 18 доцентів, кандидатів наук  та досвідчені спеціалісти-практики з різних галузей економіки. Зусилля викладачів спрямовані на підготовку висококваліфікованого спеціаліста, який добре володіє бухгалтерським обліком, методологією фінансово-господарського контролю, статистикою, основами господарської діяльності та банківської справи. Важливим для майбутнього спеціаліста  є той факт, що на факультеті  здійснюється поглиблене вивчення іноземних мов та інформатики.

 Значна увага приділяється технічному забезпеченню навчання. До послуг студентів -  обладнані комп’ютерні аудиторії з  мережею Інтернет, бібліотека, де зібрана сучасна економічна навчально-методична та наукова література, спеціальні та періодичні фахові видання.

 Студенти факультету активно займаються науковою роботою: працюють студентські наукові гуртки, проводяться студентські конференції. Кращі представники студентства - активні учасники національних та міжнародних  наукових форумів. Плідно працює студентське наукове товариство.

 Викладачі та студенти факультету мають змогу брати участь у роботі міжнародних форумів, у тому числі і тих, які проводяться згідно з угодами про творчу співпрацю з провідними вишами та науковими центрами України і  зарубіжних країн (США, Словаччина, Польща, Угорщина, Росія, Румунія).

 Для отримання диплома бакалавра навчання триває 4 роки (денна форма) та 5 років (заочна), для отримання диплома спеціаліста – 5 років (денна) та 6 років (заочна). На відділенні післядипломної освіти (спеціальність «Облік  і аудит») навчання триває 2 роки (форма навчання –заочна).

 Повну інформацію про Правила прийому до ЗакДУ, програми вступних випробувань можна одержати в приймальній комісії за адресою: 88015, м.Ужгород, вул.Заньковецької, 89а (тел. для довідок: 65-14-34) і з Web-сторінки університету в мережі Internet www.zakdu.edu.ua.

На фото: учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів в ЗакДУ ( квітень 2009 р.) 

Коментарі

Ще немає коментарів, будьте першим!

Читайте також