ЗакДУ запрошує на навчання

7
0

Факультет інформатики

       Факультет  інформатики Закарпатського державного університету  здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за денною та заочною( у тому числі дистанційною) формати навчання. Його завданням є підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальностей “Інформаційні управляючі системи та технології”, “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. 

          70% педагогічного колективу факультету – викладачі з науковими ступенями та вченими званнями, з них – 7 докторів та 15 кандидатів наук. 

          Предметом діяльності випускника факультету інформатики ЗакДУ є складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також вирішення проектних завдань в таких галузях, як обчислювальні системи, алгоритмізація, організація і побудова баз даних і знань, комп’ютерні мережі, виготовлення, тестування, від лагодження та впровадження програмних продуктів. 

          Фахівець з дипломом факультету інформатики може брати участь у процесі створення комп’ютеризованих систем, у тому числі комп’ютеризованих систем проектування, систем штучного інтелекту та системного програмного забезпечення ЕОМ, автоматизованих систем обробки текстової та графічної інформації, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень, а також може працювати в галузі прикладної математики, системного аналізу та управління. Випускники факультету можуть займати такі посади: технік-програміст, адміністратор, адміністратор бази даних,інженер з комп’ютерних систем, інженер з програмного забезпечення  комп’ютерів, програміст та системотехнік, прикладний і системний програміст, тощо.

 

         У структурі факультету діють кафедри:

 -         інформаційних управляючих систем та технологій;

 -         програмного забезпечення автоматизованих систем та фізико-математичних дисциплін;

 -         загальної інформатики та математичного моделювання.

 

Ефективно працює аспірантура факультету.

 До послуг студентів: комп’ютерні зали, оснащені сучасною комп’ютерною технікою та іншим необхідним устаткуванням, безкоштовні комп’ютеризовані робочі місця з центрами електронної пошти та Інтернету. 

      На факультеті діють наукові гуртки, проводяться студентські наукові конференції, олімпіади. Студенти мають змогу проходити стажування у вищих навчальних закладах Словаччини, Угорщини, Румунії тощо.

Коментарі

Ще немає коментарів, будьте першим!

Читайте також